POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR STRONY I SKLEPU

CEDARTEX T & D Żukowski Spółka Jawna

Armii Krajowej 40/1
45-071 Opole


KRS: 0000066992
REGON: 531091158
NIP: 7541090076

Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

§ 1 Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem https://cedartex.pl prowadzony jest przez firmę: CEDARTEX T & D Żukowski Spółka Jawna

§ 2 Ochrona danych osobowych:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej, sklepu internetowego (zwanych dalej Serwisem) w domenie cedartex.pl. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu, Spółka opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Serwisu.
 3. Spółka stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Dodatkowo Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług oferowanych przez Serwis, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Użytkownika. Aby chronić dane osobowe Użytkowników, Spółka podjęła odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, w związku z tym udzielenie dostępu do usług i danych osobowych wymaga podania identyfikatora Użytkownika i hasła. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić hasło.
 4. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach rejestracyjnych. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Spółka może poprosić Użytkownika Serwisu o podanie w formularzu następujących danych osobowych:
  • imię, nazwisko;
  • nazwa firmy;
  • ulica nr domu/lokalu
  • kod, miejscowość;
  • e-mail;
  • numer telefonu;
  • NIP
  • hasło wymagane do logowania do serwisu
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy ze Spółką, podpisania umowy, złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania współpracy ze Spółką.
 7. Spółka może zbierać dane osobowe podane w formularzach przez Użytkowników i przetwarzać w celu
  • dokonania procesu rejestracji w Serwisie,
  • realizacji zamówień,
  • kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie,
  • tworzenia konta do logowania w Serwisie,
  • wysyłania informacji o charakterze marketingowym,
  • rozpatrywania reklamacji,
  • odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników,
  • do celów podatkowych i rachunkowych.
 8. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą też być udostępnione podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, email marketing.
 9. Dane osobowe pozostawione w Serwisie, Spółka nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta – [email protected].
 11. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, kontaktu telefonicznego, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO, Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 14. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i zasad stosowania plików „cookies” w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.


ostatnia aktualizacja 11.07.2023
Regulamin Sklepu Regulamin Zwrotów Polityka Prywatności Ciasteczka Formularz odstąpenia od umowy Formularz reklamacyjny